sk de en

Služby pre Vás

co dokazeme stretnutie

1.

Úvodné stretnutie s našim zákazníkom

co dokazeme stretnutie

2.

Skica - predstava o výrobku

co dokazeme stretnutie

3.

Nákup materiálu

co dokazeme stretnutie

4.

Zhotovenie výkresu v programe Pro/ENGINEER

co dokazeme stretnutie

5.

Výroba skúšobnej vzorky - posledné korekcie

co dokazeme stretnutie

6.

Vytvorenie a odsúhlasenie výrobnej dokumentácie

co dokazeme stretnutie

7.

Dodávka prvej série - Dohodnutie množstva a termínov konkrétnych dodávok.